Targad energiaalased lahendused

Tellijale sobiva tulemuse saavutamiseks teeme koostööd erinevate valdkondade parimatega.

Võta ühendust EnergiakonsultantidegaTeenused

Elektriprojektide vastavuse kontroll seadustele ja tellija nõuetele. Elektriinstallatsiooni vastavus projektile ja standarditele.

Jätkusuutlik ja pidev tegevus elektriseadmete töökorras hoidmiseks. Madalpinge, keskpinge, kõrgepinge.

Elektripaigaldise hanke, renoveerimise jms projektlahenduste väljatöötamine, hankedokumentide koostamine ja pakkumiste vastavuse kontrollimine.

Protsesside automatiseerimine

Automaatika, andmehõive, side, visualiseerimine jm komplekslahendused.

Jätkusuutlik ja pidev tegevus gaasiseadmete töökorras hoidmiseks. Gaasisõlmed, tarvitid jms.

Surveseadmete käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus surveseadmete töökorras hoidmiseks. Katlad, mahutid jms.