Targad energiaalased lahendused

Tellijale sobiva tulemuse saavutamiseks teeme koostööd erinevate valdkondade parimatega.

Võta ühendust EnergiakonsultantidegaTeenused

Elektriprojektide koostamine, ekspertiis ja järelevalve

Elektriprojektide vastavuse kontroll seadustele ja tellija nõuetele. Elektriinstallatsiooni vastavus projektile ja standarditele.

Elektripaigaldise käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus elektriseadmete töökorras hoidmiseks. Madalpinge, keskpinge, kõrgepinge.

Konsultatsioonid

Elektripaigaldise hanke, renoveerimise jms projektlahenduste väljatöötamine, hankedokumentide koostamine ja pakkumiste vastavuse kontrollimine.

Protsesside automatiseerimine

Automaatika, andmehõive, side, visualiseerimine jm komplekslahendused.

Gaasipaigaldise käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus gaasiseadmete töökorras hoidmiseks. Gaasisõlmed, tarvitid jms.

Surveseadmete käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus surveseadmete töökorras hoidmiseks. Katlad, mahutid jms.