Konsultatsioonid

Valgustehniliste suuruste mõõtmine tööstuspaigaldistes

Elektriliste suuruste mõõtmine ja lahendused

 • mõõtmiskava koostamine
 • siirdeprotsesside mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
 • elektrienergia kvaliteedi mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
 • reaktiivenergia mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine kompensaatori astmete ja sätete valikuga
 • aruandlus

Elektrienergia jaotussüsteemi komponentide kontroll

 • mõõtmiste ja arvutuste kava koostamine
 • kaitselülitite selektiivsus, tundlikkus, lahutusvõime
 • elektrijuhtide läbilaskevõimsus
 • paigaldus ja jahutustingimused
 • ülevaatejooniste koostamine
 • aruandlus

Elektrisüsteemi siirdeprotsesside mõõtmine

Rikkevoolu kaitselülitite kontroll

 • rikkevoolu kaitsete piisavuse ja paigutus elektriskeemis
 • mõõtmiste kava koostamine
 • rikkevoolu kaitselüliti testimine
 • aruandlus

Liigvoolukaitsete kontroll

 • võimsuslülitite, kaitselülitite ja voolutrafode piisavuse ja paigutus elektriskeemis
 • mõõtmiste kava koostamine
 • kuni 1000 A vooluga voolutrafode ja kaitsete testimine
 • aruandlus

Alajaamade releekaitse ja automaatika testimine

 • testimiste kava koostamine
 • aruandlus