Gaasipaigaldiste käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus A ja B kategooria gaasiseadmete töökorras hoidmiseks.

Gaasipaigaldise käidudokumentatsiooni koostamine

Gaasipaigaldise terviku ja/või selle üksikosa kasutusjuhendid, käidukavad, ülevaatuslehed, hoolduskavad, hooldusjuhendid jms.