Elektripaigaldise käit

Jätkusuutlik ja pidev tegevus elektriseadmete töökorras hoidmiseks. Madalpinge, keskpinge, kõrgepinge.

Elektripaigaldise käidudokumentatsiooni koostamine

Elektripaigaldise terviku ja/või selle üksikosa kasutusjuhendid, käidukavad, ülevaatuslehed, hoolduskavad, hooldusjuhendid jms.