Elektriprojektide koostamine, ekspertiis ja järelevalve

Kõrgepinge ja madalpinge elektripaigaldised

 • Elektriprojektide vastavuse kontroll seadustele, standarditele ja tellija nõuetele.
 • Elektritööde järelevalve.
 • Elektriinstallatsiooni vastavuse kontroll sedustele, standarditele ja projektile.

Elektripaigaldiste projektdokumentatsiooni koostamine

 • Eelprojektide, põhiprojektide, teostusdokumentatsiooni koostamine.
 • Elektriprojekti puudumisel selle koostamine tegeliku installatsiooni järgi.
 • Sidumisprojektide koostamine olemasoleva ja uue elektripaigaldise ühendamiseks.
 • Olemasoleva installatsiooni teostuse ja projekti vastavuse kontrollimine, projekti korrigeerimine.
 • Paberkandjal projektide digitaliseerimine tellija soovitud elektroonilisse formaati.

Elektripaigaldise projekti ekspertiis

 • elektrivarustus ja sellega seotud seadmed ja süsteemid
 • tellija nõuete arvestamine
 • seadusandlusega arvestamine
 • standarditega arvestamine
 • aruande koostamine