Konsultatsioonid

Valgustehniliste suuruste mõõtmine tööstuspaigaldistes

Elektriliste suuruste mõõtmine ja lahendused

 • mõõtmiskava koostamine
 • siirdeprotsesside mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
 • elektrienergia kvaliteedi mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
 • reaktiivenergia mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine kompensaatori astmete ja sätete valikuga
 • aruandlus

Elektrienergia jaotussüsteemi komponentide kontroll

 • mõõtmiste ja arvutuste kava koostamine
 • kaitselülitite selektiivsus, tundlikkus, lahutusvõime
 • elektrijuhtide läbilaskevõimsus
 • paigaldus ja jahutustingimused
 • ülevaatejooniste koostamine
 • aruandlus

Elektrisüsteemi siirdeprotsesside mõõtmine