Konsultatsioonid

Valgustehniliste suuruste mõõtmine tööstuspaigaldistes

Elektriliste suuruste mõõtmine ja lahenduste pakkumine tööstuselektripaigaldistes

  • mõõtmiskava koostamine
  • siirdeprotsesside mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
  • elektrienergia kvaliteedi mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine riketega
  • reaktiivenergia mõõtmine ja mõõtmistulemuste seostamine kompensaatori astmete ja sätete valikuga
  • aruandlus