Elektriprojektide koostamine, ekspertiis ja järelevalve

Kõrgepinge ja madalpinge elektripaigaldised

 • Elektriprojektide vastavuse kontroll seadustele, standarditele ja tellija nõuetele.
 • Elektritööde järelevalve.
 • Elektriinstallatsiooni vastavuse kontroll sedustele, standarditele ja projektile.

Elektripaigaldiste projektdokumentatsiooni koostamine

 • Eelprojektide, põhiprojektide, teostusdokumentatsiooni koostamine.
 • Elektriprojekti puudumisel selle koostamine tegeliku installatsiooni järgi.
 • Sidumisprojektide koostamine olemasoleva ja uue elektripaigaldise ühendamiseks.
 • Olemasoleva installatsiooni teostuse ja projekti vastavuse kontrollimine, projekti korrigeerimine.
 • Paberkandjal projektide digitaliseerimine tellija soovitud elektroonilisse formaati.

Teostatud projektid

 • Elering AS, Audru alajaam, trafo C2T 110/35/10 kV sekundaarahelate sidumine.
 • Elering AS, Lihula alajaam, trafo C2T 110/10 kV sekundaarahelate sidumine.
 • Elering AS, Valga alajaam, trafo C2T 110/10 kV sekundaarahelate sidumine.


Ava PDF