Võrguteenuse hinnapaketi valikukriteeriumid eratarbijale

12. märts 2013 / Valmar Ott

Kas ja millisel määral mõjutavad võrguettevõtja poolt pakutavad erinevad võrguteenuse hinnapaketid elektrienergia koondarvet?

Elektrienergia tarbimine

Eraisikute elektrienergia tarbimiskogused ja -harjumused võib grupeerida sõltuvalt tarbimiskoha tüübist: nt täielikult elektrienergiaga köetavad eramajad, gaasiküttega eramajad, korterid jne. Iga gruppi iseloomustab mõnevõrra erinev elektrienergia tarbimine ja tarbimisgraafik ning seetõttu tuleks neid analüüsida eraldi.

Vaatleme 2013. a jaanuari hindade põhjal neljaliikmelise pere näidet, kes elab 110 mpindalaga eramajas, milles kogu majapidamine (küte, soe vesi, köök jms) on elektrienergia toitel. Tubade keskmine temperatuur on 21,5 °C. Võrguettevõtja on tarbijale paigaldanud kahetariifse elektriarvesti, mille näitude järgi oli jaanuari kogutarbimine 2300 kWh. Päevase tariifiga (tööpäevadel 7.00–23.00) tarbimiskoguseks kujunes 900 kWh, öise tariifiga (23.00–7.00 ja nädalavahetustel) 1400 kWh, millest omakorda nädalavahetuste ja puhkepäevade osa oli 900 kWh.

Kokkuvõte

Näites toodud tarbija elektrienergia tarbimiskoguse ja koormusgraafiku alusel tehtud arvutuskäik näitab, et võrguteenuse paketi valimine mõjutab lõpparvet oluliselt suuremas mahus kui elektrienergia enda hinnapakett. Kui elektrienergia tarbimine on väga väike, on kasulikum valida ilma ampritasuta võrguteenuse pakett (Võrk 1 või Võrk 2) seevastu suurema tarbimise korral on kasulikum valida ampritasuga võrguteenuse pakett (Võrk 3 või Võrk 4). Milliseks kujuneb võrgutasude maksumus erinevate võrguteenuste pakettide valikul konkreetsele tarbijale, tuleb läbi arvutada.