Võrguteenuse hinnapaketi valikukriteeriumid eratarbijale

12. märts 2013 / Valmar Ott

Kas ja millisel määral mõjutavad võrguettevõtja poolt pakutavad erinevad võrguteenuse hinnapaketid elektrienergia koondarvet?

Elektrienergia tarbimine

Eraisikute elektrienergia tarbimiskogused ja -harjumused võib grupeerida sõltuvalt tarbimiskoha tüübist: nt täielikult elektrienergiaga köetavad eramajad, gaasiküttega eramajad, korterid jne. Iga gruppi iseloomustab mõnevõrra erinev elektrienergia tarbimine ja tarbimisgraafik ning seetõttu tuleks neid analüüsida eraldi.

Vaatleme 2013. a jaanuari hindade põhjal neljaliikmelise pere näidet, kes elab 110 mpindalaga eramajas, milles kogu majapidamine (küte, soe vesi, köök jms) on elektrienergia toitel. Tubade keskmine temperatuur on 21,5 °C. Võrguettevõtja on tarbijale paigaldanud kahetariifse elektriarvesti, mille näitude järgi oli jaanuari kogutarbimine 2300 kWh. Päevase tariifiga (tööpäevadel 7.00–23.00) tarbimiskoguseks kujunes 900 kWh, öise tariifiga (23.00–7.00 ja nädalavahetustel) 1400 kWh, millest omakorda nädalavahetuste ja puhkepäevade osa oli 900 kWh.

Fikseeritud ühetariifne hinnapakett

Fikseeritud ühetariifse hinnapaketi korral ei mõjuta lõppmaksumust tarbija koormusgraafik ega elektri börsihind. Oluliselt mõjutab lõppmaksumust aga valitud võrguteenuse hinnapakett.

Fikseeritud kahetariifne hinnapakett

Fikseeritud kahetariifse hinnapaketi korral ei mõjuta lõppmaksumust elektri börsihind. Oluliselt mõjutab lõppmaksumust valitud võrguteenuse hinnapakett ja osaliselt tarbija koormusgraafik.

Kaalutud keskmise börsihinnaga ühetariifne pakett

Ööpäevane kaalutud keskmine börsihind kombineeritud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafikuga. Sellise hinnapaketi korral ei mõjuta lõppmaksumust tarbija koormusgraafik. Oluliselt mõjutab lõppmaksumust valitud võrguteenuse hinnapakett ja vähemal määral keskmine börsihind.

Kaalutud keskmise börsihinnaga kahetariifne pakett

Kaalutud keskmine päevane ja öine börsihind kombineeritud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafikuga. Lõppmaksumust mõjutab oluliselt valitud võrguteenuse hinnapakett ning osaliselt tarbija koormusgraafik ja börsihind.

Vabaturu börsipakett

Tegelik tunnipõhine turuhind. Börsi kauplemisperiood on üks tund ning elektrienergia hind muutub ajas pidevalt. Lõppmaksumust mõjutab valitud võrguteenuse hinnapakett ning osaliselt ka tarbija koormusgraafik ja börsihind.

Kokkuvõte

Näites toodud tarbija elektrienergia tarbimiskoguse ja koormusgraafiku alusel tehtud arvutuskäik näitab, et võrguteenuse paketi valimine mõjutab lõpparvet oluliselt suuremas mahus kui elektrienergia enda hinnapakett. Kui elektrienergia tarbimine on väga väike, on kasulikum valida ilma ampritasuta võrguteenuse pakett (Võrk 1 või Võrk 2) seevastu suurema tarbimise korral on kasulikum valida ampritasuga võrguteenuse pakett (Võrk 3 või Võrk 4). Milliseks kujuneb võrgutasude maksumus erinevate võrguteenuste pakettide valikul konkreetsele tarbijale, tuleb läbi arvutada.