Elektrienergia ostupaketi valikukriteeriumid eratarbijale

7. jaanuar 2013 / Valmar Ott

Milliseks kujuneb eratarbijale elektrienergia maksumus erinevate hinnapakettide korral?

Hinnatrendid elektrienergia börsil

Elektrienergia turuhinna ajalugu, hetkeseis ja tulevikuprognoos on nähtavad aadressil http://www.nordpoolspot.com/Market-data1.

Eesti suuremad tööstustarbijad on elektrienergia vabaturul juba aastast 2011. Selle perioodi jooksul on börsi kuu keskmine elektrienergia hind püsinud 40 EUR/MWh (4 senti/kWh) kandis. Õige paketi valimisel tuleb kasuks arusaamine, millest koosneb kuu keskmine elektrienergia hind.

Börsi kuupõhine elektrienergia hinnatrend

Olulist lisainfot saab, kui uurida, kuidas muutub elektrienergia hinnatrend igas nädalas päevade kaupa. Üldistusena saab teha järelduse, et elektrienergia börsihind puhkepäevadel on umbes 15–30% odavam kui kuu keskmine hind.

Päevapõhine elektrienergia hinnatrend

Samuti saab olulist teavet, kui uurida, kuidas kõigub elektrienergia hind ööpäevas tundide kaupa. Üldistusena saab teha järelduse, et elektrienergia börsihind öisel ajal vahemikus 00.00–05.00 on umbes kaks korda odavam kui kuu keskmine hind ning päevasel ajal vahemikus 15.00–18.00 umbes kaks korda kallim kui kuu keskmine hind.

Tunnipõhine elektrienergia hinnatrend

Vabaturu hinnapakettide võrdlus

Fikseeritud hinnapaketid jagunevad kaheks: ühetariifne ööpäevane pakett ja kahetariifne päev/öö-pakett. Mõlemal variandil kujuneb elektrienergia hind börsi keskmisest hinnast palju kallimaks.

Fikseeritud hinnapaketid

Paketid, kus kaalutud keskmine turuhind on kombineeritud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafikuga, jagunevad kaheks: ühetariifne ööpäevane kaalutud keskmisega pakett ja kahetariifne (päev/öö) kaalutud keskmisega pakett. Mõlemal variandil kujuneb elektrienergia hind börsi keskmise kuuhinnaga suhteliselt sarnaseks, eeldusel, et tarbimine on ööpäevas enam-vähem ühtlane.

Keskmine turuhind tüüpkoormusgraafikuga

Vabaturu tegelik tunnipõhine turuhind

Börsi kauplemisperiood on üks tund ning elektrienergia hind muutub ajas pidevalt. Hinnamuutuse trend on aga suhteliselt püsiv, moodustudes öisest miinimumist, hommikusest ja õhtusest maksimumist ning ülejäänud ajal suhteliselt stabiilsest keskmisest. 

Hinnaerinevused tunniti börsil

Näide

Neljaliikmeline perekond elab 110 m2 eramus, kus on elektriküte, elektriköök ja 200-liitrine elektriboiler. Krundi suurus on 600–1200 m2. Peakaitse 20 A, elektrienergia tarbimise suvine miinimum 300 kWh ja talvine maksimum 2000 kWh, mis jaguneb 40–45% päevasele ajale ja 55–60% öisele ajale.

Näitena 1200 kWh tarbimise korral oleks elektrienergia kulu järgmine:

  Fikseeritud ühetariifne Fikseeritud kahetariifne Kaalutud keskmine ühetariifne Kaalutud keskmine kahetariifne Tunnipõhine tariif
Elektrienergia 69,60 60,48 48,00 46,56 42,72
Müüja teenustasu - - 3,12 3,12 3,12
Võrguteenus 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57
Taastuvenergia tasu 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64
Aktsiis 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36
Käibemaks 19,23 17,41 15,54 15,25 14,48
Kokku (EUR) 115,40 104,46 93,23 91,50 86,89

Tähelepanu tuleb pöörata järgmistele asjaoludele:

  1. Igas kuus on tarbitud elektrienergia kogus ja hind erinevad, mistõttu on pakettide lõppmaksumus igas kuus erinev. Vaatamata sellele lõppmaksumuse erinevuse trend ei muutu.
  2. Käibemaks 20% lisatakse elektrienergia ostuhinnale ehk mida kallima hinnaga elektrienergiat osta, seda kõrgemad on riiklikud maksud. Näiteks ostes 1 MWh elektrienergiat hinnaga 25 EUR/MWh, lisandub käibemaksu 5 EUR, kuid ostes 1 MWh elektrienergiat hinnaga 50 EUR/MWh lisandub käibemaksu 10 EUR.